Sign In

Tietoturvaseloste

 • 1. Rekisterin pitäjä

  Turun yliopisto, Aistila Y-tunnus 0245896-3

 • 2. Yhteystiedot

  Turun yliopiston Aistila, aistila@utu.fi
  Postiosoite: Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, Aistila, 20014 Turun yliopisto.
  Käyntiosoite: Pharmacity A-porras, 5. krs., Itäinen Pitkäkatu 4, 20520 Turku

 • 3. Rekisterin nimi

  Aistilan yhteystietorekisteri.

 • 4. Käsittelyn tarkoitus

  Yhteystietorekisteriä käytetään kuluttajatutkimuksien rekrytointiin. Yhteystietoja käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen tulevista ja meneillään olevista kuluttajatutkimuksista. Rekisterissä oleminen ja viestien/kutsujen vastaanottaminen ei velvoita henkilöä osallistumaan vaan antaa siihen mahdollisuuden.

 • 5. Käsittelyperuste

  Kaikki kerätyt henkilötiedot perustuvat käyttäjän itse antamaan lupaan tallentaa ja käyttää tietojaan tutkimuksista tiedottamiseen mm. tutkimuskutsujen vastaanottamiseen.

 • 6. Rekisterin tietosisältö

  Yhteystietorekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Syntymävuosi
  • Sukupuoli
  • Asuinpaikkakunta

 • 7. Henkilötietoryhmät

  7.1 Säilytysaika

  Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity henkilö itse ilmoittaa haluavansa poistua rekisteristä.

  7.2 Mahdolliset vastaanottajat

  Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja ne jäävät vain rekisterin pitäjälle.

  7.3 Mahdolliset siirrot kolmansiin maihin

  Tietoja käsitellään Compusense Cloud-järjestelmän (Kanada) avulla.

 • 8. Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

  Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on luokiteltu salassa pidettäviksi ja pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.
  Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada tarkastaa itseäsi koskevat tiedot. Voit pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Tarkastuspyyntöä koskevissa asioissa ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen aistila@utu.fi.

 • 9. Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

  Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi

 • 10. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

  Rekisteriä säilytetään ulkopuolisilta suojattuna Compusense Cloud-järjestelmässä (Kanada). Rekisterin tietoja saa nähtäväkseen vain rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt. Rekisteriin pääsy on rajoitettu siten, että ylläpitäjät tunnistetaan henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Jokaisen ylläpitokäyttäjän edellytetään allekirjoittavan käyttäjä- ja salassapitositoumus.

 • 11. Yhteydenotot

  Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Aistilaan sähköpostitse osoitteeseen aistila@utu.fi. Aistila voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään, jos epäselvyyksiä ilmenee.