Kirjaudu sisään

Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen ja Aistila Oy:n kuluttajatutkimuksiin osallistuvien yhteystietorekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Y-tunnus 0245896-3 ja Aistila Oy Y-tunnus 3101047-1

2. Yhteystiedot

Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus fff-flavor@utu.fi
Postiosoite: Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, 20014 Turun yliopisto.
Käyntiosoite: Pharmacity A-porras, 5. krs., Itäinen Pitkäkatu 4, 20520 Turku


Aistila Oy, info@aistila.fi
Osoite: Itäinen Pitkäkatu 4 A, 5. krs. 20520 Turku

3. Rekisterin nimi

Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen ja Aistilan yhteystietorekisteri

4. Käsittelyn tarkoitus

Yhteystietorekisteriä käytetään kuluttajatutkimuksien rekrytointiin. Yhteystietoja käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen tulevista ja meneillään olevista kuluttajatutkimuksista. Rekisterissä oleminen ja viestien/kutsujen vastaanottaminen ei velvoita henkilöä osallistumaan vaan antaa siihen mahdollisuuden.

5. Käsittelyperuste

Kaikki kerätyt henkilötiedot perustuvat käyttäjän itse antamaan lupaan tallentaa ja käyttää tietojaan tutkimuksista tiedottamiseen mm. tutkimuskutsujen vastaanottamiseen.

6. Rekisterin tietosisältö

Yhteystietorekisteriin tallennetaan yhteystiedot henkilöiltä, jotka haluavat saada tiedotuksen tulevista ja meneillään olevista tutkimuksista. Kerättäviä tietoja käytetään kutsujen kohdentamiseen. Henkilöistä tallennetaan seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymävuosi
 • Sukupuoli
 • Asuinpaikkakunta
 • Tieto tutkimuksista, joihin on ilmoittautunut
 • Mahdollinen erityisruokavalio

6.1 Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity henkilö itse ilmoittaa haluavansa poistua rekisteristä.

6.2 Mahdolliset vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja ne jäävät vain rekisterin pitäjälle.

6.3 Mahdolliset siirrot kolmansiin maihin

Tietoja käsitellään Compusense Cloud-järjestelmän (Kanada) avulla.

7. Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on luokiteltu salassa pidettäviksi ja pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada tarkastaa itseäsi koskevat tiedot. Voit pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Tarkastuspyyntöä koskevissa asioissa ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen fff-flavor@utu.fi tai info@aistila.fi

8. Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

9. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi

10. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Rekisteriä säilytetään ulkopuolisilta suojattuna Compusense Cloud-järjestelmässä (Kanada). Rekisterin tietoja saa nähtäväkseen vain rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt. Rekisteriin pääsy on rajoitettu siten, että ylläpitäjät tunnistetaan henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Jokaisen ylläpitokäyttäjän edellytetään allekirjoittavan käyttäjä- ja salassapitositoumus.

11. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa sähköpostitse yhteyttä Turun yliopistoon osoitteeseen fff-flavor@utu.fi tai Aistilaan osoitteeseen info@aistila.fi. Turun yliopisto tai Aistila voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään, jos epäselvyyksiä ilmenee.

Turun yliopiston Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen ja Aistila Oy:n aistinvaraisiin tutkimuksiin osallistuvien koulutetun raadin yhteystietorekisteri

1. Rekisterin pitäjä

Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus Y-tunnus 0245896-3 ja Aistila Oy Y-tunnus 3101047-1

2. Yhteystiedot

Turun yliopisto, Funktionaalisten elintarvikkeiden kehittämiskeskus, 20014 Turun yliopisto.
Käyntiosoite: Pharmacity A-porras, 5. krs., Itäinen Pitkäkatu 4, 20520 Turku
Sähköposti: fff-flavor@utu.fi

Aistila Oy Itäinen Pitkäkatu 4 A 5. krs, 20520 Turku
Sähköposti: info@aistila.fi

3. Rekisterin nimi

FFF:n Aistilaboratorion koulutetun raadin yhteystietorekisteri

4. Käsittelyn tarkoitus

Yhteystietorekisteriä käytetään FFF:n aistilaboratorion koulutetun raadin rekrytointiin ja sähköpostiviesteillä tutkimuskäynneille kutsumiseen. Rekisterissä oleminen ja viestien/kutsujen vastaanottaminen ei velvoita henkilöä osallistumaan vaan antaa siihen mahdollisuuden.

5. Käsittelyperuste

Kaikki kerätyt henkilötiedot perustuvat käyttäjän itse antamaan lupaan tallentaa ja käyttää tietojaan tutkimuksista tiedottamiseen mm. tutkimuskutsujen vastaanottamiseen.

6. Rekisterin tietosisältö

Yhteystietorekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymävuosi
 • Sukupuoli
 • Asuinpaikkakunta
 • Allergiat
 • Aistien testausajankohdat
 • Tieto tutkimuksista, joihin ilmoittautunut
 • Mahdollinen erityisruokavalio

6.1 Säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä, kunnes rekisteröity henkilö itse ilmoittaa haluavansa poistua rekisteristä.

6.2 Mahdolliset vastaanottajat

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ja ne jäävät vain rekisterin pitäjälle.

6.3 Mahdolliset siirrot kolmansiin maihin

Tietoja käsitellään Compusense Cloud-järjestelmän (Kanada) avulla.

7. Pääsyoikeus, oikaisuoikeus, poistamisoikeus, rajoittamisoikeus, vastustamisoikeus

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot on luokiteltu salassa pidettäviksi ja pääsy henkilötietoihin on vain rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä.

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy sinua itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja saada tarkastaa itseäsi koskevat tiedot. Voit pyytää kyseisten tietojen oikaisemista, poistamista, käsittelyn rajoittamista tai vastustaa niiden käsittelyä. Tarkastuspyyntöä koskevissa asioissa ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen fff-flavor@utu.fi

8. Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Mikäli katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä, Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

9. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaavan yhteystieto sähköpostitse: dpo@utu.fi

10. Henkilötietojen suojaamisen periaatteet

Rekisteriä säilytetään ulkopuolisilta suojattuna Compusense Cloud-järjestelmässä (Kanada). Rekisterin tietoja saa nähtäväkseen vain rekisterinpitäjän valtuuttamat henkilöt. Rekisteriin pääsy on rajoitettu siten, että ylläpitäjät tunnistetaan henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla. Jokaisen ylläpitokäyttäjän edellytetään allekirjoittavan käyttäjä- ja salassapitositoumus.

11. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen fff-flavor@utu.fi